Mörbylånga, Öland

Mörbylånga

Bakgrund:

Mörbylånga kommun på Öland vill att skolgårdarna skall utvecklas till

grönare utemiljöer  med olika rum för elevernas olika behov. Något som skapar en biologisk mångfald i närmiljön, vilken kan användas i undervisningen; pedagogiska utemiljöer men även kreativa och skapande rum för lek och rörelse.

 

 

Utförande:

Rektorer och förskolechefer samlades under våren 2016 för att lyssna till Torstens föreläsning kring utomhuspedagogik. Därefter diskuterade grupperna fram sina önskemål och hur man skulle gå till väga.


Under 2016-2018 har fjorton grundskolor och förskolor analyserats av Anette och Torsten tillsammans med pedagogerna och elever. Analyserna tar ett helhetsgrepp och har resulterat i en långsiktig utvecklinsplan för varje skolgård där konceptmiljöerna är en viktig del.
2017-2018 byggdes ett antal konceptmiljöer och det arbetet fortsätter under kommande år. Kontakta gärna Mörbylånga kommun om ni är intresserade att komma på studiebesök eller mer information om deras erfarenhet.


Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.