Öjebyn i Piteå

Öjebyn

Bakgrund:

Hushålllnings sällskapet i Öjebyn utanför Piteå vill bygga ett utomhuspedagogiskt centrum

för regionen. Ett centrum som skall kunna inspirera och utbilda pedagoger inom utomhuspedagogik. Detta blir också en plats dit elever från grundskola, SFI med mera kommer ha delar av sin utbildning. Här kommer också finnas ett café för allmänheten.

 

Utförande:

I augusti 2015 besökte Torsten Öjebyn för att få en första inblick i hur Öjebyn skulle kunna utvecklas. Senare på hösten åkte Anette och Torsten dit för att göra en analys av platsen.

Först hade vi möte med personalen, därefter gjorde vi en rundvandring utomhus.

Anette och Torsten gjorde sedan direkt ett första skissförslag på hur området skulle kunna utvecklas till ett utomhuspedagogiskt centrum med bl.a våra olika konceptmiljöer.

 

Skissförslaget bearbetades vidare till ett färdigt förslag med text kopplat till forskning.

Detta förslag används som underlag vid ansökan om pengar för genomförande av projektet.


Föreläsning och workshop med Torsten ägde rum i augusti 2016 för att visa pedagoger från Norrbotten vilka möjligheter det finns att utveckla Öjebyn som resurs i regionen. Dessutom för att ta del av deras önskemål på den kommande utvecklingen av Öjebyn och i regionen.


I dagsläget pågår dialog med flera kommuner bl.a Piteå i vilken Öjebyn är en del.

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.