Odlingslabbet

Odla Lärandet™ - Odlingslabbet


Här kan eleverna lära sig om odling, ettåriga växter såsom våra nordiska grönsaker. Detta ger en tydlig koppling NO-ämnet. Dessutom ger det eleverna möjlighet till skörd, kompostering och matlagning på hösten.


Komposten är hjärtat i all odling. Det är här som eleverna tar till vara på alla växtrester blandar med grenar för att det till slut skall bli ny jord till odlingarna. En bärande del av kretsloppet.


Släpps våren 2021Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.