Framtidens Skolgård

Mer än konceptmiljöer –

långsiktig utvecklingsplan


Förutom att ta fram de färdiga konceptmiljöerna jobbar Odla lärandet även med att analysera och ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för skol- och förskolegårdar. Planerna tar ett helhetsgrepp för den totala utemiljön där även skolbyggnader, gångvägar och omgivnings inkluderas.


Vi har tagit fram en modell för utvecklingsplaner som fungerar på lång sikt, analyserna sker då stegvis.


Vi tar hänsyn till barnens-, verksamheten- och pedagogernas synpunkter. Vi tar in den omliggande miljö och områdets kulturvärden. Det är en process som sker med barn. lärare och skötselansvarig.


 Innan denna process påbörjas är arbetet förankrat hos skolledning så att både de och vi känner till förutsättningar och ekonomiska ramar. 


Utöver kontakten med skola och skolledning för vi dialog med både anläggnings- och skötselföretag för att förvissa oss om att de förstår tankarna med våra utemiljöer. Det finns ett stort behov att lyfta vikten av skötsel av barn och ungas utemiljöer. 

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.