Utomhus förändras den sociala strukturen

Utomhus förändras den sociala strukturenMångårig erfarenhet av att arbeta med lärande i utemiljö, bland annat från Torslunda, har visat att invanda mönster, roller och sociala strukturer från klassrummet bryts när eleverna kommer utomhus. Eleverna känner sig friare att tala och har större tålamod att lyssna på varandra, något som skapar förståelse för hur andra tänker. Detta gör att elever lär av varandra.

Det är ett mer tillåtande klimat ute och därmed lättare att få ”göra bort sig” utomhus än i klassrummet.

Att digitalt dokumentera det som händer ute, t.ex. genom att spela in ljud och bild, intervjua varandra, fotodokumentera, göra nyhetsreportage bland mycket annat ger ett material som kan användas inne i klassrummet. Genom att varva digitala hjälpmedel med traditionella ”papper och penna” skapas lustfyllda inlärningssituationer. Ibland är det friare att få teckna av något eller skriva ner sina tankar och iakttagelser i ett block.

 

De konceptmiljöer som Odla lärandet tagit fram erbjuder är genusneutrala. Traditionella skolgårdar har i forskning visat sig ha en stor genusuppdelning, de stora ytorna för bollsport som regel inmutas av pojkar. Vidare har Odla lärandets utemiljöer i största möjliga mån – så mycket som de platsspecifika geografiska förutsättningarna tillåter – en anpassning för olika former av funktionsnedsättningar.

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.