Dags att tänka om i användandet av offentliga parker

Dags att tänka om i användandet av offentliga parker


I storstäder blir det allt vanligare med både förskolor och skolor som har mycket begränsad tillgång till utemiljö och därför tvingas använda det offentliga rummet – torg och parker – som sin dagliga utemiljö. En liten trång skolgård begränsar både barnens möjlighet att röra sig och även den fria fantasibaserade leken, här blir alltså närliggande parker oumbärliga.

I dessa fall gäller det att hitta multifunktionella lösningar som både kan användas av förskolegrupper, skolklasser och vanliga parkbesökare. Så gott som alla Odla lärandets miljöer uppfyller dessa krav. Exempelvis Insektsträdgården, som har blomning från vårvinter till sen höst, kan användas av förskole- och skolklasser men även av parkbesökare. Den gynnar människor, djur och den biologiska mångfald.


Omvända funktioner

På samma vis kan skolor i mindre samhällen och landsort öppna upp sina skolgårdar för allmänheten kvällar och helger så att fler kan njuta at en parklik skolmiljö.

Alla rättigheter och innehåll på sidan tillhör Odla Lärandet. Låna gärna men ange källa.